Willem Moerkerken

9 mei 1956 – 12 maart 2020

Eerder deze week bereikte ons het droevige bericht van het niet onverwachte maar toch plotselinge overlijden van Willem Moerkerken, vriend van onze vereniging Helaas heeft zijn slechte gezondheid in combinatie met hartfalen hem doen overlijden. Op uitdrukkelijk verzoek van de familie wordt het overlijdensbericht met bijlage vandaag pas gedeeld. Willem was van grote betekenis voor onze vereniging en zijn niet aflatende inzet zal altijd in onze gedachten blijven. We respecteren de gestelde eisen aan zijn afscheid, als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus, en wensen zijn naaste familie alle sterkte toe.

We hopen, zoals door hen aangegeven, in de nabije toekomst gehoor te mogen te geven aan de uitnodiging voor zijn herdenkingsbijeenkomst.

Bestuur
Badminton Vereniging Nederhoven

© Badmintonvereniging Nederhoven