Wil jij lid worden van de leukste badminton club van Zwijndrecht?

De minimum leeftijd voor het lidmaatschap bij BV Nederhoven is 16 jaar op 1 september van het verenigingsjaar.

Het inschrijfgeld is € 7,50 en de contributie bedraagt € 100,00 voor het gehele seizoen. Gedurende het hele jaar kun je lid worden en instromen. De contributie zal dan uit een evenredig gedeelte van het jaarbedrag bestaan.

Vòòr verzending van het aanmeldformulier word je geacht kennis genomen te hebben van en akkoord te zijn met het privacy-reglement dat op onze website in het menu Vereniging  te vinden is.

Serieus geïnteresseerden kunnen zich aanmelden middels onderstaand formulier.

Lid worden

3 + 1 = ?

© Badmintonvereniging Nederhoven