Cor Jansen, 40 jaar lid en nu ook Lid van Verdienste

Tijdens het “Made in Holland”-feest in de Raedtskelder in Dordrecht is Cor Jansen gehuldigd voor zijn 40-jarig lidmaatschap van de vereniging en tot Lid van Verdienste benoemd. Het bestuur wil daarmee haar waardering en dank uiten voor de inzet en betrokkenheid, die Cor tijdens die hondstrouwe 40-jaren altijd heeft getoond. In de vorige eeuw is Cor 5 jaar penningmeester geweest, terwijl hij vanaf 2005 6 jaar de voorzittershamer heeft gehanteerd. In de tussenliggende jaren is hij ook nog lid van de Activiteitencommissie en korte tijd interim-bestuurder geweest. Nog altijd is zijn betrokkenheid aanwezig tijdens vergaderingen en beschikbaarheid voor commissies.  Cor is na Anja Vogel het tweede lid met een 40-jarig lidmaatschap.

Cor heel erg bedankt en dat de vereniging nog lang jouw inbreng en betrokkenheid mag voelen.