MARTIN MANNOT ERELID VAN BV NEDERHOVEN

Bij elke sportvereniging hoop je op een lid die een vereniging in zijn hart en ziel draagt en bij BV Nederhoven hebben we daar meerdere leden van. Loyaliteit maar vooral persoonlijke vrijwillige inzet zijn Martin Mannot zo eigen binnen onze vereniging dat het bestuur geen twijfel kende toen zij benaderd werd uit haar ledenbestand om Martin voor te dragen als Erelid. Tijdens de digitale bijzondere ledenvergadering van 19 december jl. werd met deze benoeming ingestemd en woensdag 2 februari jl. was de benoeming een feit.

Martin weet nog steeds niet van stoppen en we koesteren zijn lidmaatschap. Hij zal zich nog heel lang inzetten voor ‘zijn vereniging’.

Martin is sinds 1 september 1979 al lid van de vereniging, vanaf seizoen 1996/1997 trainer, hij assisteert de catering, organiseerde een barbecue voor leden aan het einde van het seizoen, was bestuurslid wedstrijdcommissie, deed PR, is inkoper van materiaal, kortom is en ademt BV Nederhoven. Samen met zijn vrouw Conny is hij er altijd of er moet wel heel iets speciaals aan de hand zijn.

Het bestuur