Op woensdag 27 mei heeft de Algemene Ledenvergadering, op voordracht van het bestuur, onze scheidende penningmeester Henny Janssen benoemd tot Erelid van de vereniging. Dit, zoals ook in de oorkonde is genoemd, om uitdrukking te geven aan haar waardering voor de wijze, waarop hij de badmintonsport in het algemeen en met name van onze vereniging in het bijzonder gediend heeft. Een speciale overweging hierbij is, dat hij zich gedurende 14 jaren heeft ingezet als penningmeester. Daarnaast heeft hij met de organisatie van de Vrijwilligersavonden gezorgd voor een grote saamhorigheid en betrokkenheid onder de leden. Hij heeft hiermee een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de bloei van onze vereniging. De benoeming ging gepaard met de overhandiging van een oorkonde, verbonden aan dit predicaat, en een trofee met inscriptie. Opdat hij bij de aanblik er van, herinnerd zal worden aan zijn bestuurstijd en de blijk van waardering van de vereniging. Henny is in het 39-jarig bestaan van de vereniging het derde erelid. Eerder werden Jilles Monster ( oprichter en oud-bestuurslid) in 1989 en Bart Boom (oud-voorzitter en trainer) in 1995 tot ereleden benoemd.