Nieuwe bestuursleden

Op de laatste Algemene Ledenvergadering zijn drie nieuwe bestuursleden gekozen viagra rezeptfrei schweiz. Bert Pluimert zal de taken van Henny Janssen als penningmeester gaan overnemen. Martin Mannot heeft de zetel van Willem Moerkerken, namens de Wedstrijdcommissie, overgenomen, terwijl Pepijn van Haasteren die van Ans Bouwmeester, namens de Activiteitencommissie, overneemt. Willem en Ans hebben hun bestuurstaken neergelegd, maar blijven, als lid van hun commissie, zich wel inspannen voor de vereniging. Serena van Popering is als lid aan de Activiteitencommissie toegevoegd om met name het sociale media-gebeuren ter hand te nemen.