Hallo Jumbo,

Het bestuur wil de grootgrutter en de leden hartelijk bedanken voor het initiatief en bijdrage aan de Jumbo Spaaractie voor de Vereniging. Wij hebben dankzij deze actie, die 102,12 euro opleverde, 5 rackets kunnen aanschaffen voor algemeen gebruik.

Nogmaals, hartelijk dank!!