Margo, de nieuwe en eerste voorzit-ster

Op 12 juni tijdens de Algemene Ledenvergadering is Margo de Groot benoemd tot de nieuwe voorzitter van onze vereniging. Zij neemt de voorzittershamer over van Walter Oomen, die gedurende 8 jaar op het pluche heeft mogen zitten. Met Margo heeft de vereniging voor het eerst in haar 43-jarig bestaan een vrouw als voorzitter. Zij is zeer betrokken bij de vereniging en zeer sociaal ingesteld. Met nieuwe en frisse ideeën zal zij de komende tijd haar schouders onder de functie zetten.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is, op voorstel van het bestuur, door de leden besloten om de eindtijd van de speelavond in het nieuwe seizoen te vervroegen naar 22.30 uur.