Oud-voorzitter nu Lid van Verdienste

Tijdens de geanimeerde afsluitende borrel van het seizoen 18-19 op woensdagavond 17 juli heeft het bestuur oud-voorzitter Walter Oomen benoemd tot Lid van Verdienste. Met blosjes van verlegenheid op de wangen, hoorde hij de argumenten aan, die aan de benoeming ten grondslag lagen. Argumenten, die voor hem een vanzelfsprekendheid zijn en horen bij de functie van boegbeeld van de vereniging.

Sinds 2006 is hij lid van de vereniging en vanaf 2011 heeft hij gedurende 8 jaar onze vereniging voorgezeten. Met zijn enthousiasme, positieve instelling en niet-aflatende ijver heeft hij altijd bijgedragen aan een echt verenigingsgevoel. Zijn ideeën met betrekking tot een clubgevoel heeft hij altijd sterk uitgedragen, waarbij voor een ieder altijd tijd en aandacht beschikbaar was. Hij heeft een grote kennis van zaken, ten aanzien van de leden, het beleid en gewoontes binnen de vereniging. Deze heeft hij opgebouwd door tot op het laatst ook oud-bestuursleden te blijven betrekken bij het actieve verenigingsleven van de vereniging.